Politica de confidentialitate

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. INTRODUCERE

Acest document este întocmit în acord cu dispoziţiile Regulamentului UE nr.  679 din 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea Datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (denumit în continuare „Regulamentul”),  vă este adresat în calitate de beneficiar al serviciilor furnizate de SC PARADISUL TRANSILVANIEI RESORT SRL şi are ca scop informarea dvs. în acord cu prevederile Regulamentului, cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către societatea noastră.

Această informare explică practicile noastre cu privire la informațiile personale pe care le colectăm de la dvs. sau despre dvs. pe site, prin comunicări scrise sau orale cu noi sau atunci când vizitați locația noastră.

2. IDENTITATEA ŞI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI

SC PARADISUL TRANSILVANIEI RESORT SRL, cu sediul în Blaj, str. Eroilor, bl. 29, ap.20, punct de lucru, Blaj, str. Horea, nr. 43, CUI 37534539  furnizează servicii hoteliere şi de restaurant(CAEN 5510, 5610), iar acesta este singurul scop în care prelucrăm date cu caracter personal, în scop executării unui contract  şi pentru furnizarea serviciilor hoteliere, de turism şi de restaurant.

3. SCOPURILE ÎN CARE VĂ SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL ŞI TEMEIURILE JURIDICE ALE PRELUCRĂRII

SC PARADISUL TRANSILVANIEI  RESORT SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal care sunt furnizate de către clienți/ potențiali clienți, vizitatori, abonați, angajați;

Clientul este de acord cu furnizarea datelor cu caracter personal și înțelege că serviciile hoteliere, de turism  și de restaurant  nu pot fi prestate fără furnizarea datelor personale solicitate de societatea noastră.

Se colectează date cu caracter personal la fiecare contact sau interacțiune cu clienții. Datele dvs. cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt urmatoarele: numele si prenumele, adresa de email, adresa poştală,  numarul de telefon, datele de identificare de pe copia cartii tale de identitate, inclusiv CNP-ul tau, datele cardului de credit (tipul cardului, numarul cardului de credit, numele titularului, data expirarii si codul de securitate), caracteristicile personale, naționalitatea, numărul pașaportului, numele de utilizator, fotografiile de profil,  informatii despre sejurul clientului, inclusiv data sosirii si a plecarii, cereri speciale, observatii despre preferintele serviciilor dumneavoastra (inclusiv preferinta pentru tipul de camera, facilitati sau orice alte servicii utilizate) si orice alte date personale pe care le colectam direct de la dvs. sau din alte surse atunci cand devii client sau un potential client in vederea prestarii de servicii turistice, sau cand folosesti produsele sau serviciile noastre, informații despre vehiculele pe care le puteți aduce pe proprietatea noastra, recenzii și opinii asupra serviciilor noastre, alte tipuri de informații pe care alegeți să le furnizați sau pe care le putem obţine în legătură cu dvs.
În situaţia în care fără intenţie este posibil să colectam date cu caracter personal cu privire la minori (nume, inregistrari video, etc) va asiguram ca vom lua toate masurile necesare ca aceste date sa nu fie stocate sau  prelucrate mai mult decat este necesar.

Datele cu caracter personal obţinute de la clienţi  pot fi folosite de SC PARADISUL TRANSILVANIEI  RESORT SRL doar în scopuri asociate comercializării serviciilor şi produselor proprii, pentru îndeplinirea fiecărui aspect al afacerii noastre cum ar fi:

 • prestarea serviciilor hoteliere, de restaurant, conferinţe, evenimente;
 • efectuarea de rezervări prin sistemele de rezervare online sau offline utilizate de Societate;
 • procesarea comenzilor și a contractelor;
 • completarea fișei de cazare și efectuarea formalităților de plată;
 • facturare, întocmire situații contabile și declarații fiscale;
 • soluţionarea cererilor, întrebărilor sau a reclamaţiilor făcute de către clienţi;
 • oferirea de produse şi/sau servicii către client;
 • contactarea inclusiv prin poştă, email, fax, mesaje text sau telefon în legătură cu oferte de produse şi servicii sau cu opiniile despre serviciile de care aţi beneficiat, comentariile pot fi postate pe site ;
 • înregistrarea informaţiilor despre clienţi în vederea alocării sau oferirii recompenselor, reducerilor şi a altor beneficii, precum şi pentru satisfacerea altor cereri sau cerinţe ale clienţilor;
 • recrutarea personalului în vederea angajării, prelucrarea datelor furnizate prin CV fiind în scopul încheierii unui contract individual de muncă
 • menţinerea relaţiilor contractual cu partenerii de afaceri şi furnizorii de produse sau servicii
 • realizarea unui interes legitim al societății sau al terțului căruia îi sunt dezvăluite datele
 • îndeplinirea unei obligaţii legale, impuse de legislaţia în vigoare
 • în situația în care avem consimțământul, este posibil să folosim informațiile dumneavoastră personale pentru a vă furniza sau oferi buletine informative, promoții și oferte speciale, precum și alte mesaje publicitare în funcție de orice preferințe privind comunicarea exprimate de dumneavoastră. Folosim informațiile dvs. pentru a furniza mesaje în cadrul sejurului și confirmări pentru rezervări, pentru a vă trimite mesaje de marketing. Putem transmite aceste comunicări prin e-mail, prin poștă, prin publicitate online, rețele de socializare, telefon, mesaje text.

În toate situaţiile impuse de lege vom solicita consimţământul dvs. atunci când este necesar.

Datele dvs. cu character personal sunt prelucrate de către SC PARADISUL TRANSILVANIEI RESORT SRL în calitate de operator.

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Pentru pază, în scopul de a preveni incidente neplăcute precum furturi, înregistrăm şi stocăm  pe o perioadă de 30 zile imagini preluate de camere de supraveghere în curtea interioară, la recepţie, bar şi restaurant. Imaginile  sunt redate în timp real pe telefonul administratorului societăţii, fără a fi înregistrate, pentru siguranţa clienţilor.

4. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal  înregistrate sunt destinate utilizării de către societate și pot fi comunicate, fără a se limita la, următoarelor categorii de destinatari:

 • persoanei vizate;
 • reprezentanții legali ai persoanei vizate;
 • angajati ai societății;
 • alte persoane fizice sau juridice care prelucrează datele personale în numele societății, cu excepția împuternicitului acesteia;
 • autoritate judecătorească;
 • autorități publice centrale;

Precizăm că în fiecare situaţie în care vom transmite datele dvs. terţilor ne vom asigura că transferăm numai acele date necesare pentru îndeplinirea scopului în care datele dvs. sunt transmise, asigurându-ne că nu vom transmite în nicio situaţie mai multe date decât este necesar.

5. PERIOADA PENTRU CARE SUNT STOCATE DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal:

 • pe toată perioada în care în care se menţin obligaţiile prevăzute de lege;
 • Înregistrările video pe o perioadă de 30 de zile.

6. Drepturile dvs.

 1. Aveţi dreptul să obţineţi o confirmare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal şi să obţineţi accesul la aceste date. În măsura în care ne veţi transmite o solicitare în acest sens, vă vom pune la dispoziţie o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dvs. alături de toate informaţiile pe care avem obligaţia să vi le furnizăm, în acord cu prevederile art.15 din Regulament.
 2. Aveţi dreptul să solicitaţi corectarea datelor cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete.
 3. Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de societatea noastră.
 4. Aveţi dreptul să solicitaţi restricţionarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în următoarele cazuri: contestaţi exactitatea datelor, caz în care puteţi solicita restricţionarea prelucrării pentru perioada de  timp  în  care  facem  verificarea  exactităţii  datelor; prelucrarea este ilegală şi  vă opuneţi ştergerii datelor; nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar dvs. le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
 5. Aveţi dreptul să vă opuneţi preluării datelor dvs cu caracter personal în scopuri de marketing sau din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi într-o atare situaţie, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepţia situaţiei în care vom demonstra că avem motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dvs.
 6. Aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul acordat pentru datele cu caracter personal prevăzute la art. 3 lit. 1, în orice moment, fără a fi afectată legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Pentru a vă exercita oricare din aceste drepturi, vă rugăm să ne adresaţi solicitarea dvs. în scris, la adresa de mail  paradisultransilvaniei@yahoo.com

Vom răspunde solicitării dvs. conform art.12 alin (3) din Regulament, fără întârzieri nejustifîcate, în termen de cel mult o lună, cu excepţia situaţiei în care, din cauza complexităţii sau a numărului cererilor vom fi nevoiţi să prelungim termenul de răspuns cu maxim 2 luni.

7. DEPUNEREA UNEI PLÂNGERI LA AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE

În cazul în care apreciaţi că drepturile dvs. au fost încălcate puteţi depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere competentă, respectiv Autoritatea Naţională de Supraveghere a prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30 Sector 1, cod poştal 010336,  Bucureşti, România.

8. PROCESE DECIZIONALE AUTOMATE

Precizăm că datele dvs. cu caracter personal nu fac obiectul unor procese decizionale automate şi nici obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.